Regionale Bijeenkomst 2 april 2022

Op een mooie zaterdagmiddag kwamen we voor een regionale bijeenkomst bij elkaar in Rotterdam op 2 april 2022, 12 uur, in Dudok in het Park

Aanwezig waren negen AFS-sers, van de uitzendjaren 1961 tot 1986:
De bijeenkomst begint met een rondje voorstellen, vergezeld van een korte uiteenzetting van het AFS-effect in ieders leven. Dat is er duidelijk, gezien de vele verhalen die over tafel gingen waarbij de grootste gemene deler internationalisering is. De helft van de aanwezigen heeft een tijd in het buitenland gewoond. Allen refereren aan internationale contacten die een grote rol spelen of hebben gespeeld in hun leven.

Henny van Egmond legt daarna het 75-jarig jubileum programma uit dat op 29 september en 1 oktober 2022 wordt gevierd:
– op 29 september een diner in de Roei- en Zeilvereniging De Maas. De kosten bedragen tegen de € 75-100, incl. drank.

– op 1 oktober een congres over intercultureel leren in Utrecht. De organisatie vindt plaats met medewerking van AFS Lowlands. Subsidie van de Amerikaanse Ambassade is helaas afgewezen; we speuren nijver verder naar sponsoren.

De aanwezigen vinden het heel gezellig en zouden ieder kwartaal wel zo’n bijeenkomst willen op wisselende locaties, bv bij Heleen Lamaison van den Berg of bij Maria Paalman.