Programma ‘Learning to Live Together’ conferentie 1 oktober 2022 in Utrecht

AFS Low Lands in Nederland na 75 Jaar meer dan ooit relevant

Het programma staat in het teken van drie hoofdthema’s

 1. De missie van AFS en de relevantie van een vredesmissie anno 2022
 2. De impact van AFS, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau
 3. Het actuele belang van ‘Global Competence’ educatie voor iedereen: intercultureel leren in de 21ste eeuw

In Plenum: toespraken en panelgesprekken

Diplomatie en Intercultureel Leren

Paul Bekkers, Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger bij de VN, WTO en andere internationale organisaties in Geneve. Paul is oud-AFSer en gaat met jonge AFSers in gesprek over de noodzaak van het ontwikkelen van interculturele competenties, die in onze tijd wezenlijk zijn voor alle beroepen, maar vooral internationaal. (zie profiel van Paul Bekkers en de organisaties waar hij voor werkt https://www.rijksoverheid.nl)

Vrede en Veiligheid in Europa

Bram Boxhoorn, directeur Atlantische Commissie gaat in op de situatie in Europa na de inval van Rusland in Oekraïne en beantwoordt vragen uit de zaal.  (https://www.atlcom.nl) 

Diversiteit en interculturele competenties

Kathleen Ferrier is Voorzitter van de Unesco Commissie in Nederland. Eerder was zij docente, onderzoekster en lid van de Tweede Kamer. Zij is deskundige op het gebied van diversiteit en mensenrechten. Kathleen is de dochter van de eerste Surinaamse president en een bevlogen pleitbezorger voor inclusie en maatschappelijke gerechtigheid. (https:// www.unesco.nl)

Workshops

 1. Bring your moment

Thijs Spoor, returnee en gepensioneerd na een succesvolle loopbaan in het bedrijfsleven,nodigt de deelnemers van deze workshop uit om aan de hand van een meegebrachte foto/filmpje te delen waarom dit moment symbool staat voor de eigen AFS ervaring en wat daarvan de impact in je leven is geweest, of zal worden. (Zie profiel Thijs Spoor op https://nl.linkedin.com)

 1. ‘Laat me mezelf zijn’ (‘Let me be myself’), Anne Frank, 11 April 1944

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, laat aan de hand van de programma’s van de stichting voor scholen en organisaties zien hoe de noodkreet van Anne Frank nog steeds niet overal wordt gehoord. Met de inval in Oekraïne is niet alleen de missie van AFS relevanter dan ooit, maar ook het werk van de Anne Frank Stichting die ook de afkorting AFS heeft. Herdenken is belangrijk, maar nog belangrijker is het jonge mensen te doordringen van het feit dat vrede niet uit de lucht komt vallen en iedereen zich daarvoor moet inzetten. Het gaat ook om de houding en het gedrag van eenieder. In deze workshop wordt gekeken hoe je daar mee aan de slag kunt gaan. (https://www.annefrank.org

 1. ICL@school: intercultureel leren voor jongeren, enkele concrete workshops (in English)

Kateryna Manolo, is een Oekraïense ESC-vrijwilliger die via dit Europese Erasmus programma het Low Lands kantoor voor een jaar ondersteunt. Ze zoemt in op het ICL@school-aanbod waarmee AFS  in taallessen op de secundaire (middelbare) school  de leerlingen het belang van taaleducatie en interculturele competenties aantoont. Zij vertelt  wat het inschakelen van een ESC-vrijwilliger in de taalles als meerwaarde kan hebben en wat ‘intercultureel leren’  voor leerlingen op een  school kan betekenen. Zij geeft ook – speciaal voor jonge deelnemers – enkele concrete opdrachten en oefeningen.

 1. Europese projecten met impact op leerlingenmobiliteit in Nederland: ‘Expand learning mobility’ en ‘Empowering Teachers for Automatic Recognition’ (in English)

Elisa Briga, Head of Advocacy and Research van EFIL (de ‘AFS European Federation of Intercultural Learning’), spreekt over 2 lopende Europese projecten waarmee AFS met Erasmus subsidies, 1) individuele uitwisselingsprojecten toegankelijker wil maken (ELM-Expanding Learning Mobility) en 2) leerkrachten wil helpen om de outcome van in het buitenland doorgebrachte studieperiodes  te erkennen (ETAR-Empowering Teachers for Automatic Recognition).  Ook leerkrachten van Nederlandse middelbare scholen zullen in 2022-2023 opleiding en ondersteuning rond deze thema’s kunnen krijgen. Elisa vertelt in deze workshop welk onderzoek er intussen is volbracht en hoe dit ten dienste staat van het promoten van individuele leerlingenmobiliteit in het Nederlandse secundair onderwijs.

 1. Recognition of outcomes of learning periods abroad in general secondary schools  and School Education Gateway 

Karen de Poorter, is leerkracht in het middelbaar onderwijs, ervaringsdeskundige wat de rol van de leerkracht bij ‘individual pupil mobility’ betreft en actief AFS-vrijwilliger. Zij was expert in het European Expert Network dat op vraag van de EU de accreditatie van studieperiodes in het buitenland (in het secundair onderwijs) in kaart bracht. Ze zal ook bijdragen aan het ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition)-project dat leerkrachten moet ondersteunen in het erkennen van studieperiodes in het buitenland. Karen geeft een overzicht van het resultaat van dit tweejarig onderzoek naar accreditatie-realiteiten in Europa en vertelt hoe het leerkrachten kan helpen inter-Europese uitwisselingen te promoten en te integreren in de schoolcarrière van de leerling. (https://schooleducationgateway.eu)  

 1. Global Competences op de werkvloer: interculturele leren  voor professionals

Caroline Steyaert,directeur AFS Low Lands en Qualified GCC (Global Competence Certificate) trainer toont hoe je via het gelauwerde (en prijswinnende) blended learning traject GCC, medewerkers intercultureel kan doen groeien door hen de juiste 21ste eeuwse competenties bij te brengen. Competenties die vandaag de dag nodig zijn om vlot te navigeren in een geglobaliseerde wereld of superdiverse samenleving. Caroline stelt verschillende tools en trajecten voor waarmee AFS medewerkers van zowel kleine KMO’s (MKB bedrijven) als grote internationale bedrijven, toekomstige diplomaten, mensen uit de zorg of de sociale dienstverlening, helpt om deze vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf als ‘cultural being’ persoonlijk en vooral professioneel te ontplooien. Met als doel dat zij als professional maximale impact hebben in een internationale of superdiverse werkcontext.Studenten en docenten klaarstomen voor een geglobaliseerde markt en superdiverse samenleving: Global Competence educatie in het hoger onderwijs.

 1. Hoe kan je je AFS ervaring inzetten in je (verdere) loopbaan?

Josien Vermeer, returnee en psycholoog heeft langdurige ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van hun loopbaan. Voor de meeste AFSers is de impact van hun ervaring heel belangrijk. In deze workshop wordt gekeken hoe je die impact in je loopbaan terugvindt en wat je daarmee kunt doen, ook in latere fases van je leven door bijvoorbeeld de keuze voor vrijwilligerswerk. (voor het profiel van Josien Vermeer https://www.vanede.nl)

 1. Wat betekent intercultureel leren voor je studie?

Paul van Essen, returnee heeft zijn studie heel bewust gekozen na zijn AFS jaar in Indonesië. De impact van dat jaar bleek erg waardevol te zijn. In deze workshop ga je in gesprek en onderzoek je manieren waarop je in je studie gebruik kunt maken van wat je hebt geleerd aan interculturele vaardigheden tijdens je uitwisselingsjaar of daarna. Hoe kun je die zo goed mogelijk inzetten?  (Zie profiel Paul van Essen op https://linkedin.com)

 1. Het AFS programma portfolio 2022: divers, toegankelijk en inclusief

Thibault Hendrikx, AFS Programma Directeur voor de hele Benelux stelt het nieuwe AFS programma aanbod voor. Onder het motto ‘Expand access to intercultural learning and international exchanges’ geeft hij een overzicht van nieuwe mobility-programma’s voor een nieuwe eeuw.
Hij geeft u een inkijk in het AFS portfolio 2022 dat gebouwd is op volgende pijlers: de leeftijdsgroep 15 tot 30 jaar, meer kortere programma-opties, gesubsidieerde Erasmus mogelijkheden en tot slot meer mogelijkheden voor leerlingen uit het vocational onderwijs en kansarme jongeren. 

 1. Wat kunnen de Vrienden van AFS doen voor AFS Low Lands?

Victor Rutgers, is returnee en heeft jarenlang in Ghana gewoond en gewerkt. Hier kon hij zijn interculturele competenties goed gebruiken. Als bestuurslid van de Stichting Vrienden van AFS probeert hij in deze workshop te kijken op welke manier de Vrienden in de komende jaren kunnen bijdragen aan het werk van AFS, in Nederland en internationaal. Het is ook een moment om te kijken hoe het huidige bestuur zich kan verjongen en uitbreiden. Heb je belangstelling om het werk van de Vrienden te steunen praat dan mee. We hebben jullie ideeën hard nodig! (https://victorrutgers.com

 1. Studenten en docenten klaarstomen voor een geglobaliseerde markt en superdiverse samenleving: Global Competence educatie in het hoger onderwijs.

Caroline Steyaert,directeur AFS Low Lands en Qualified GCC-(Global Competence Certificate) trainer toont hoe je via de  gelauwerde (en prijswinnende) blended learning trajecten Global Up@Home en Global Up Education docenten kan opleiden om hun lesopdracht optimaal te brengen in een geïnternationaliseerde onderwijsrealiteit en voor een steeds diverser studentenpubliek.  Ze vertelt hoe je via deze trainingstrajecten de studenten zelf kan helpen om  als toekomstig leerkracht, verpleegkundige, marketeer,in een geglobaliseerde of superdiverse werk context optimaal te functioneren. Tot slot zoemt ze in op de Global Up Abroad tool die studenten die op buitenlandse stage of uitwisseling gaan, voorbereidt en ondersteunt. En ervoor zorgt dat deze studenten het maximale leerresultaat uit hun buitenlandse ervaring halen.

Schrijf je in …