2 oktober 2021 Landelijke bijeenkomst

Op 2 oktober 2021 hadden we weer een bijzonder geanimeerde bijeenkomst in het Denksportcentrum van Amersfoort. Hanneke Teekens, voorzitter van de Vrienden van AFS, heet de aanwezigen welkom. Er waren 34 aanwezigen in het Denksport Centrum. Er zijn 40 Vrienden afwezig met kennisgeving, met name door vakanties die nu weer mogelijk zijn, uitgestelde familiebijeenkomsten en helaas door ziekte en ongevallen. Én er zijn nogal wat returnees die gezegd hebben dat zij hun krachten sparen voor het 75-jarig bestaan van AFS, 1 oktober volgend jaar.

Onze hoofdspreker is Karel Noordzij; hij spreekt over “Nieuw Leiderschap?” Binnenkort staat een (gedeelte van) de power point presentatie op de website. Karel is jarenlang (adjunct) directeur van luchthaven Schiphol geweest en zet de NS weer op de rails als President-directeur a.i. in 2002. “Strategie is en blijft belangrijk, maar is in deze snelle tijd van veranderingen niet duurzaam meer. Wat heb je nog aan een driejarenplan als er elk half jaar een nieuwe iPad uitkomt? Hij is ervan overtuigd dat de echte concurrentiestrijd zich in de toekomst zal toespitsen op het aantrekken en behouden van menselijk talent.” Zijn inzichten in leiderschap zijn mede geïnspireerd door zijn bijna 10-jarige ervaring als Prins Carnaval van Oeteldonk (’s-Hertogenbosch). Zie ook zijn persoonlijke website https://www.karelnoordzij.nl/nl/home. Caroline Steyaert, directeur van AFS Lowlands, schetst in een enthousiast betoog de stand van Zaken bij AFS Lowlands. Uit kostenoverwegingen vinden tegenwoordig de ondersteunende werkzaamheden voor AFS plaats in samenwerking met AFS Vlaanderen in Mechelen.

Thijs Spoor vertelt over zijn activiteiten voor de grote fototentoonstelling die plaatsvindt rond het 75-jarig jubileum van AFS in Nederland in oktober 2021. Hij laat alvast wat iconische foto’s van de AFS ervaring zien met korte presentaties van het foto-comité. Hanneke Teekens doet de plannen uit de doeken voor volgend jaar 1 oktober 2022 als het 75 jarig bestaan van AFS wordt gevierd. Meer informatie volgt.

De afsluiting volgt met een glaasje, gezelligheid en het uitwisselen van adresgegevens want de net verworven Vrienden wil je beslist niet meer uit het oog verliezen!