Home

vieren we op 1 oktober 2022

Op 2 oktober 2021 kwamen de Vrienden van AFS weer bijeen in het Denksport Centrum Amersfoort. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst!

Beste AFS vrienden,
Wederom een jaar dat niet helemaal ‘back to
normal’ was. Ik hoop dat het jullie desondanks goed gaat en wens jullie ook in het nieuwe jaar veel gezondheid toe. Dat is wat we met zijn allen geleerd hebben: gezondheid is het hoogste goed.
Reserveer donderdag 29 september 2022 voor een nostalgisch festijn rond de Wilhelminakade in Rotterdam en zaterdag 1 oktober 2022 voor een symposium over AFS NEDERLAND 75 JAAR in het University College van Utrecht. Meer nieuws volgt.
Namens het bestuur van de St Vrienden van AFS
wens ik iedereen
EEN GOED EN GEZOND 2022
Hanneke Teekens (voorzitter)

FOTO’S
Heb jij al een of meer spraakmakende foto van je AFS-tijd opgestuurd?
Rond 1 oktober 2022 worden deze tentoongesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan!
Stuur drie foto’s zo snel mogelijk per mail naar spoor.baird@ziggo.nl of per post naar Thijs Spoor, De Moerkens 30,

4614 GS Bergen op Zoom.
We missen nog:
– foto’s van recentere datum met jonge returnees;
– foto’s uit de hele wereld (niet alleen de V.S.);
– buitenlandse studenten in Nederland;
– oriëntatie weekenden
– Groninger weekenden;
– (charter)vluchten;
– reünies en lustra;
– taalkampen.

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief in ca. 60 landen. 

Wat willen wij bereiken:Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden iets extra’s omdat de studenten na terugkomst betrokken kunnen blijven bij deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 

De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig

Ondersteun de Vrienden van AFS door je in te schrijven in ons databestand via onderstaande link, zodat we je digitaal van onze jaarlijkse regionale en landelijke activiteiten op de hoogte kunnen houden. 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

En af en toe zouden we graag van je expertise gebruik willen maken t.b.v. alumni-evenementen of acties van AFS NED. Geef daarom aan ons door op het googleformulier, wat je wilt en kunt bijdragen.
Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


VRIJWILLIGERS

De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).