Home

vieren we op 29 september en 1 oktober 2022

Op 2 oktober 2021 kwamen de Vrienden van AFS weer bijeen in het Denksport Centrum Amersfoort. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst!

BIJEENKOMSTEN
Er vindt volgende maand nog een regionale bijeenkomst plaats in Amsterdam op zaterdag 4 juni v.a. 15.30 uur in het atelier van Egon Schrama, Bickersgracht 10. S.v.p. aanmelden bij Victor Rutgers, tel. 06-20341400, mail: victor@victorrutgers.com.
Inmiddels hebben er dit jaar al vier regionale bijeenkomsten plaatsgevonden: in Rotterdam op 2 april in Dudok in het Park, in Valkenswaard op 9 april in Café De Bengel, in Den Haag op 10 april in het Vreedehuis en in Assen op 10 april in Restaurant De Heeren Hofsteenge.
Er was een wisselend aantal deelnemers: van dertig tot drie. De organisatoren realiseren zich dat gewoonten moeten groeien; een aantal mensen heeft nu al gezegd volgend jaar zeker erbij te zijn.

Inmiddels is het bestuur druk bezig met de voorbereidingen voor het 75-jarig bestaan. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Heb je inmiddels een vrijwillige bijdrage van
€ 25 voor 2022 overgemaakt? Dat kan via de donatieknop op deze website.

                                                   

FOTO’S
Heb jij al een of meer spraakmakende foto van je AFS-tijd opgestuurd?
Rond 1 oktober 2022 worden deze tentoongesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan!
Stuur drie foto’s zo snel mogelijk per mail naar spoor.baird@ziggo.nl of per post naar Thijs Spoor, De Moerkens 30,

4614 GS Bergen op Zoom.
We missen nog:
– foto’s van recentere datum met jonge returnees;
– foto’s uit de hele wereld (niet alleen de V.S.);
– buitenlandse studenten in Nederland;
– oriëntatie weekenden
– Groninger weekenden;
– (charter)vluchten;
– reünies en lustra;
– taalkampen.

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief in ca. 60 landen. 

Wat willen wij bereiken:Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden iets extra’s omdat de studenten na terugkomst betrokken kunnen blijven bij deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 

De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig


VRIJWILLIGERS

De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).