Reünie 6 april 2019

Home

vieren we op 1 oktober 2022

Graag zien we je op 2 oktober 2021 als er
een nieuwe landelijke netwerk bijeenkomst
wordt georganiseerd in Amersfoort

in het Denksport Centrum Amersfoort,
Nijverheidsweg-Noord 76C.
Weer een kans om mede-AFS-ers te ontmoeten!

Programma:

13.30-14.00 uur     Inloop
14.00-14.10 uur     Welkom door Hanneke Teekens, voorzitter Vrienden van AFS
14.10-15.00 uur     Karel Noordzij* spreekt over Nieuw Leiderschap?
15.00-15.30 uur     Stand van Zaken AFS Lowlands door Caroline Steyaert, directeur AFS in Nederland
15.30-16.00 uur     Pauze
16.00-16.45 uur     Iconische foto’s van de AFS ervaring met 5 korte presentaties van het foto-comité
16.45-17.00 uur     AFS 75 jaar, plannen en initiatieven
17.00-18.00 uur     Afsluiting met een glaasje en gezelligheid

Voor de bijeenkomst wordt een vrijwillige bijdrage van €12,50 gevraagd. Je kunt je opgeven voor deze bijeenkomst via alumni.ned@afs.org onder vermelding van naam, land en periode AFS uitzending.
Voor de bijeenkomst worden de geldende coronaregels gehanteerd: gevaccineerd, getest of genezen.

.

* Over de hoofdspreker Karel Noordzij:
Karel Noordzij, oud-AFS’er (1965), kan putten uit een grote bestuurlijke en maatschappelijke ervaring voor zijn lezing op deze bijeenkomst. Zo was hij o.a. tussen 1984-1994 Adjunct Directeur en Directeur van Luchthaven Schiphol en zette hij de NS weer op de rails als President-directeur a.i. in 2002. En als voorzitter van de Hoofddirectie van PGGM Pensioenfonds (2003-2006) vocht hij tegen regelgeving gebaseerd op een te korte termijn perspectief bij de toezichthouder.
“Strategie is en blijft belangrijk, maar is in deze snelle tijd van veranderingen niet duurzaam meer. Wat heb je nog aan een driejarenplan als er elk half jaar een nieuwe iPad uitkomt? Organisaties hebben in de 21ste eeuw talent nodig dat de energie en creativiteit heeft om de strategie steeds opnieuw aan te passen en uit te voeren. De echte concurrentiestrijd gaat zich toespitsen op het aantrekken en behouden van menselijk talent.”
Zijn inzichten in leiderschap zijn mede geïnspireerd door zijn bijna 10-jarige ervaring als Prins Carnaval van Oeteldonk (’s-Hertogenbosch).
Karel Noordzij is civiel ingenieur en behaalde een MBA aan de Europese Business School INSEAD. Voor meer informatie over zijn werkzaamheden zie ook: https://www.karelnoordzij.nl/nl/home.

FOTO’S
Heb jij al een of meer spraakmakende foto van je AFS-tijd opgestuurd?
Rond 1 oktober 2022 worden deze tentoongesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan!
Stuur 3 foto’s vóór 1 oktober 2021 per post naar Thijs Spoor, De Moerkens 30, 4614 GS Bergen op Zoom. Per mail kan ook via spoor.baird@ziggo.nl

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief in ca. 60 landen. 

Wat willen wij bereiken:Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden iets extra’s omdat de studenten na terugkomst betrokken kunnen blijven bij deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 

De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig

Ondersteun de Vrienden van AFS door je in te schrijven in ons databestand via onderstaande link, zodat we je digitaal van onze jaarlijkse regionale en landelijke activiteiten op de hoogte kunnen houden. 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

En af en toe zouden we graag van je expertise gebruik willen maken t.b.v. alumni-evenementen of acties van AFS NED. Geef daarom aan ons door op het googleformulier, wat je wilt en kunt bijdragen.
Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


VRIJWILLIGERS

De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).