VRIENDEN VAN AFS

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief is in ca. 60 landen; tot 2019 was er geen alumni vereniging.

Beste Vrienden van AFS,
Hopelijk zijn jullie, en ook mensen in jullie directe omgeving, deze Corona tijd goed en gezond doorgekomen. Ik wens jullie allereerst dan ook voor de komende nog best lastige tijd, het allerbeste en blijf gezond!
Het virus treft ons allemaal, maar een internationale organisatie als AFS natuurlijk in het bijzonder. Op alle kantoren en ook bij AFS International in NY wordt gekeken hoe het komende jaar de programma’s doorgang kunnen vinden, maar het is duidelijk dat dit in zeer afgeslankte vorm zal zijn. Zo zit de VS komend jaar nog ‘dicht’, traditioneel in Nederland de meeste populaire bestemming. Maar gelukkig worden voor het komende schooljaar in Nederland wel weer scholieren verwacht en is AFS zoals altijd rond deze periode druk op zoek naar leuke, enthousiaste gastgezinnen. Je kunt je aanmelden via noreply-netherlands@afs.org. Zet je netwerk in om te helpen deze families te vinden.
Juist in deze tijd valt het vertrek van de directeur van AFS Nederland, Vlady Kasperaitis die met pensioen gaat. Gezien zijn leeftijd was het al bij zijn aantreden duidelijk dat hij maar een paar jaar deze functie zou vervullen, en die jaren zijn snel gegaan. We wensen hem het allerbeste en hebben als Vrienden prettig met hem samen gewerkt.
Gezien de onzekere tijden heeft het bestuur van AFS besloten voorlopig geen nieuwe directeur aan te trekken en is Greet Castermans benoemd tot interim manager. Zij is een oude bekende en zet zich al jaren in om het AFS bestuur te ondersteunen. Verderop in deze Nieuwsbrief ook van haar een bijdrage, waaruit blijkt dat de huidige situatie van AFS Nederland speciale aandacht vergt. Juist in moeilijke tijden weet je wie je Vrienden zijn. Na een dip komen altijd weer betere periodes en graag staan de Vrienden nu achter AFS. We willen graag ondersteunen dat ook in de komende tijd Nederlandse scholieren een jaar met AFS naar het buitenland kunnen gaan en dat jonge mensen vanuit de hele wereld hier bij ons in Nederland kunnen leren wat het betekent om vanuit een andere cultuur jezelf beter te leren kennen. Wij weten wat een AFS jaar in je eigen leven heeft betekend. Vertel dat verhaal en ondersteun daarmee de AFS spirit. Vooral nu!
Hanneke Teekens, Voorzitter Vrienden van AFS

Volgende bijeenkomst: 3 oktober 2020 
Als de omstandigheden weer genormaliseerd zijn vindt er op de eerste zaterdagmiddag van oktober, 3 oktober een landelijk treffen plaats in Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord 76c, 3812 PM. Er wordt nog aan het programma gewerkt maar we zijn inmiddels enorm blij dat Louis Niessen heeft toegezegd de key-note speech te houden. In een persoonlijk verhaal zal hij erop ingaan hoe zijn AFS ervaring zijn loopbaan beïnvloed heeft in steeds veranderende en cultureel diverse omstandigheden en ook hoe, omgekeerd, deze zijn visie op AFS hebben verrijkt. 

Louis Niessen (AFS’72, Santa Barbara, Ca) werkte na zijn artsenopleiding in de internationale gezondheidszorg. Eerst was dit als tropenarts in de Peruaanse Amazone en de Nepalese Himalaya en vervolgens als epidemioloog  bij het RIVM en de Erasmus Universiteit. Sinds 2008 werkt hij wereldwijd als hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de Hopkins Universiteit en de Liverpool School of Tropical Medicine en woonde hij in Baltimore, Bangladesh, Engeland, en India. Zijn onderzoek en publicaties betreffen de Sustainable Development Goals in opdracht van VN organisaties, nationale overheden en gezondheidsorganisaties. 
 

Wat willen wij bereiken

Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden nu iets extra’s omdat de studenten na terugkomst lid kunnen worden van deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 
De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig

Ben je zelf al lid van Vrienden van AFS? Ken je andere AFS-sers? Word lid of vraag de andere AFS-sers of ze lid willen worden van de Stichting Vrienden van AFS. Dat kan via dit Google-formulier:

https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

——————————————————————————————-

 

 


VRIJWILLIGERS!
De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).
Foto’s

Foto’s van de bijeenkomsten staan onder de button Evenementen.