VRIENDEN VAN AFS

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief is in ca. 60 landen; tot 2019 was er geen alumni vereniging.

Beste Vrienden van AFS,

Er zijn geen bijeenkomsten geweest in april!
Het zal jullie niet verbazen dat we de geplande bijeenkomsten in april in Amsterdam, Den Haag, Valkenswaard en Middelburg zijn afgelast. Of deze bijeenkomsten op een later tijdstip zullen plaatsvinden wordt nog bekeken. We hopen in ieder geval dat de bijeenkomst op 3 oktober 2020 in Amersfoort gewoon kan plaatsvinden.

We maken bijzondere tijden door. Allereerst hoop ik dat jullie en je dierbaren gezond zijn en dat mogen blijven. Met elkaar moeten we deze periode zo goed mogelijk doorkomen.

Voor AFS, als wereldwijde organisatie, natuurlijk helemaal een uitdaging nu AFS International heeft aangegeven dat alle 7000 jongeren die dit jaar meedoen, terug naar huis moeten om bij hun eigen ouders te kunnen zijn. Het Nederlandse AFS kantoor in Amersfoort is daar nu heel druk mee bezig. Hopelijk kunnen alle Nederlandse jongeren snel en goed terugkomen; ook de uitwisselingsscholieren uit alle windstreken die hier bij een Nederlands gastgezin zijn, vertrekken de komende dagen naar hun eigen land en families. 

Het bestuur van de Vrienden heeft aan Vlady Kasperaitis, directeur van AFS Nederland en Leen de Jong, voorzitter van het bestuur, laten weten dat we meeleven. Graag zouden we onze hulp aanbieden maar in de huidige situatie kunnen we helaas weinig van nut zijn. Later in het jaar hopelijk wel. Daar komen we op terug.

Laten we hopen dat de wereld snel betere tijden tegemoet kan zien. Gelukkig wordt het nu lente. 
Hanneke Teekens, voorzitter Vrienden van AFS 

Dus reserveer in je agenda: 
Als de omstandigheden weer genormaliseerd zijn vindt er op de eerste zaterdag van oktober, 3 oktober een landelijk treffen plaats in Amersfoort.


Wat willen wij bereiken

Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden nu iets extra’s omdat de studenten na terugkomst lid kunnen worden van deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 
De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig

Ben je zelf al lid van Vrienden van AFS? Ken je andere AFS-sers? Word lid of vraag de andere AFS-sers of ze lid willen worden van de Stichting Vrienden van AFS. Dat kan via dit Google-formulier:

https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

——————————————————————————————-

 

 


VRIJWILLIGERS!
De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).
Foto’s

Foto’s van de bijeenkomsten staan onder de button Evenementen.