Reünie 6 april 2019

Home

vieren we op 1 oktober 2022

Graag zien we je op 2 oktober 2021 als er
een nieuwe landelijke netwerk bijeenkomst
wordt georganiseerd in Amersfoort en je de kans

krijgt om mede-AFS-ers te ontmoeten.

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief in ca. 60 landen. 

Wat willen wij bereiken

Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden nu iets extra’s omdat de studenten na terugkomst betrokken kunnen blijven van deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 

De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig

Ondersteun de Vrienden van AFS door je in te schrijven in ons databestand via onderstaande link, zodat we je digitaal van onze jaarlijkse regionale en landelijke activiteiten op de hoogte kunnen houden. 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

En af en toe zouden we graag van je expertise gebruik willen maken t.b.v. alumni-evenementen of acties van AFS NED. Geef daarom aan ons door op het googleformulier, wat je wilt en kunt bijdragen.
Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Indrukken van 3e jaarlijkse bijeenkomst
St. Vrienden van AFS
3 oktober 2020 in Amersfoort.

Panel 03-10-2020

Het was best even spannend maar is uiteindelijk goed gelukt: ongeveer twintig aanwezige AFS returnees en ruim dertig ZOOMende AFS Alumni volgden op 3 oktober de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van AFS. Als je ook betrokken wilt zijn bij de St. Vrienden van AFS, schrijf je dan in in ons digitale databestand via de onderstaande link, zodat je altijd op de hoogte blijft van de activiteiten.
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

Het is de moeite waard!

Foto’s van eerdere bijeenkomsten staan onder de button Evenementen.


VRIJWILLIGERS

De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).