VRIENDEN VAN AFS

De Vrienden van AFS is een vriendenstichting die AFS Nederland, een wereldwijde interculturele uitwisselingsorganisatie, wil ondersteunen. Daarbij beoogt de stichting een netwerk te vormen van alumni en anderen om AFS te ondersteunen en financieel een handje te helpen.
AFS draait voornamelijk op vrijwilligers en is al vele decennia actief is in ca. 60 landen; tot 2019 was er geen alumni vereniging. 

Indrukken van 3e jaarlijkse bijeenkomst
St. Vrienden van AFS
3 oktober 2020 in Amersfoort.

Panel 03-10-2020
Het was best even spannend maar is uiteindelijk goed gelukt: ongeveer twintig aanwezige AFS returnees en ruim dertig ZOOMende AFS Alumni volgden op 3 oktober de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van AFS. Onder leiding van dagvoorzitter Henny van Egmond trapte Hanneke Teekens, voorzitter van de St. Vrienden van AFS, af met nieuws over Vrienden.
Leen de Jong, voorzitter van het bestuur van AFS NED, vertelde daarna meer over de huidige situatie rond AFS NED, dat serieus overweegt voor een groot deel samen te gaan werken met AFS Vlaanderen in Mechelen en wellicht te fuseren, omdat AFS NED zwaar te lijden heeft door de corona crisis.
Nu maar hopen dat meer programma’s in 2021 gewoon weer doorgang kunnen vinden.
De sprekers gaven ons daarna een kijkje in hun leven na AFS :
-Louis Niessen (hoogleraar gezondheidseconomie in Liverpool en Erasmus MC Rotterdam) AFS-USA 1971-72.
-Vincent Merk (docent intercultureel management TUE), AFS Fra-USA 1975-76.
-Koen Greven (via ZOOM, correspondent NRC voor Spanje, Portugal en Marokko) AFS-Venzuela 1989-90 en
– Hester Vink (aspirant docent levensbeschouwing) AFS USA 2012-13.
Zij vertelden elk over hoe hun AFS-jaar heeft ingewerkt op hun studie en beroep. Van diverse kanten hoorden we later dat de aanwezigen én de ZOOM-ers hadden genoten van de interessante verhalen.
Daarna konden de (digitaal) aanwezigen vragen stellen. Zo hoorden we bijvoorbeeld van Koen Greven dat er in Spanje geen woord was voor burn-out. Nu is dat ook geen Nederlands woord, maar in Spanje kennen ze dat verschijnsel zelfs niet.
Het bleef natuurlijk jammer dat we niet elkaar in levende lijve konden treffen. Het écht persoonlijke contact was maar beperkt mogelijk voor de aanwezigen die op strikte afstand van elkaar zaten….
Uit de reacties is wel gebleken dat deze bijeenkomst een redelijk alternatief bood voor een ontmoeting en gesprekken in persoon én dat er uitgekeken wordt naar toekomstige regionale bijeenkomsten in april 2021.
Als je ook betrokken wilt zijn bij de St. Vrienden van AFS, schrijf je dan in in ons digitale databestand via de onderstaande link, zodat je altijd op de hoogte blijft van de activiteiten.
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

Het is de moeite waard!
Graag zien we je dan in april als er op diverse plaatsen in ons land nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd en je de kans krijgt om mede-AFS-ers te ontmoeten.


Wat willen wij bereiken

Bij de oprichting van AFS was een studiejaar of -periode in het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, iets uitzonderlijks en speciaals; tegenwoordig is het via talloze onderwijsinstellingen mogelijk om uitgezonden te worden naar allerlei landen. De Vrienden van AFS bieden nu iets extra’s omdat de studenten na terugkomst betrokken kunnen blijven van deze grote AFS-familie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 

De Vrienden willen door middel van activiteiten een netwerk vormen voor alumni en andere leden. Dit doen de Vrienden door het up-to-date houden van contactgegevens, het bijeenbrengen van alumni, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc. waardoor er een hechte(re) vriendenclub ontstaat, per jaar en door de generaties heen.

Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig.

Ondersteun de Vrienden van AFS door je in te schrijven in ons databestand via onderstaande link, zodat we je digitaal van onze jaarlijkse regionale en landelijke activiteiten op de hoogte kunnen houden. 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2

En af en toe zouden we graag van je expertise gebruik willen maken t.b.v. alumni-evenementen of acties van AFS NED. Geef daarom aan ons door op het googleformulier, wat je wilt en kunt bijdragen.
Als je ingeschreven staat, ontvang je alle informatie over bijeenkomsten en ander nieuws.
De Vriendenstichting houdt zich aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

VRIJWILLIGERS!

De stichting Vrienden van AFS heeft geen kantoor en geen werknemers in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Wie mee wil werken kan zich opgeven via alumni.ned@afs.org (zie rechterkolom voor formulier).

Foto’s

Foto’s van de bijeenkomsten staan onder de button Evenementen.